Aase-Ava-Fredheim_KOSO-Collective_by_Mira-WIckman.jpg

Åse Ava Fredheim

Composer, producer, songwriter, instrumentalist, mix & mastering

 
 

NORSK

Åse Ava Fredheim er artist, komponist, produsent, vokalist og låtskriver. Hun gir ut musikk under navnet Ava Freddy, og har komponert musikk for teater- og danseforestillinger som Ønskeskogen (Kompani Lerkefalk), Oxytrain (Katja Schia & Nina Biong) og Fall (Hammervold-Austinat). Hun har gjennom flere år samarbeidet med Martine Hammervold-Austinat; koreograf for samtidsdans. Åse er også den ene halvdelen av duoen Heim, som stadig utforsker ulike sjangre. Hun driver Komlava Sound og gjør miks og mastering i tillegg til å medvirke som utøver i andres produksjoner. Artister hun har jobbet med er blant andre Disaster in the Universe, Maria & the Brymstones, Ida Waaler, Elektrolise og  KOSOs egen Juno Jensen. Vanligvis er et organisk utgangspunkt en rød tråd gjennom Åses arbeid. I de mer eksperimentelle produksjonene er lydmaterialet oftest hentet fra omgivelsene. Disse metodene tok hun i bruk da hun studerte musikkdesign ved Høyskolen Kristiania, og de har blitt en viktig del av hennes lydunivers. Videre har hun en tilknytning til det akustiske, og rot i en klassisk låtskriver tradisjon. Hun har turnert Europa på tvers ved flere anledninger. Hun er også koordinator for Melodica Festival Oslo, den norske versjon av den internasjonale låtskriverfestivalen Melodica Festival.


Photo: Mira Wickman

ENGLISH

Åse Ava Fredheim is an artist, composer, producer, singer and songwriter. She releases music with the name Ava Freddy, and has composed music for theatre- and dance performances such as Ønskeskogen (Kompani Lerkefalk), Oxytrain (Katja Schia & Nina Biong) and Fall (Hammervold-Austinat). She’s got a long collaboration with Martine Hammervold-Austinat; choreographer within contemporary dance. Ava is also part of the duo Heim, which continuously explores different genres. She runs Komlava Sound and does mix and mastering in addition to performing in different productions. She’s worked with artists like Disaster in the Universe, Maria & the Brymstones, Ida Waaler, Elektrolise and KOSO’s own Juno Jensen. A trademark for Ava’s work is usually an organic basis. Through her more experimental productions you find sound material gathered mostly from our surroundings. She adopted these methods while studying music design at Kristiania University College, and they’ve become an essential part of her soundscapes. Further on she’s got roots in an acoustic sphere and a classic songwriter tradition.

She’s toured Europe on several occasions. She’s also the curator of Melodica Festival Oslo, which is the Norwegian version of the international singer/songwriter Melodica Festival.


 

Latest News


Selected work

 

STREAM

Ava Freddy

STREAM

Heim