Kine-Michelle-Bruniera_KOSO-Collective_banner.jpg

Kine Michelle Bruniera

Photographer

 

NORSK

Kine Michelle Bruniera (f.1986) er en norsk-fransk fotograf, bosatt i Oslo. Hun jobber som frilans fotograf og som assistenten til VII Photo fotograf Linda Bournane Engelberth. Arbeidet har røtter i dokumentarverden, men tar ofte inspirasjon og teknikker fra andre sjangre.

 Oppveksten og familiehistorien hennes beskriver hun ofte som en «telenovela», det er så mange komplikasjoner og tragedier at det nesten blir absurd.  Hun henter mye inspirasjon fra dette. Seriene «Fathers og «Ellen» er dypt personlige og utforsker hennes egen usikkerhet, sårbarhet og frykt, samtidig som det går inn på temaer som arv vs. Miljø og hvordan en generasjons valg er med på å påvirke den neste. Disse arbeidene blander dokumentarfoto, iscenesettelse, arkivbilder og manipulasjon av selve bildet på en måte som gjør at publikum kan relatere og kjenne seg igjen i det hun opplevde når hun vokste opp, så en personlig opplevelse blir relevant for publikummet.

 Hun jobber nå med prosjekter som har fokus på samfunnet og følgene og innflyttelsen den har på livene og personlighetene til sine medlemmer. Kampen for likeverd, rettferdighet og frihet står sterkt hos henne og er en stor del av hvorfor hun startet med foto.

Begge hennes tilnærmelser til foto har til felles at de er langtidsprosjekter, stammer fra en nysgjerrighet rundt menneskesinnet og bruker research aktivt. Selv hennes personlige prosjekter bruker journalistisk research som en byggestein.

 Kine har deltatt på flere gruppeutstillinger, inkludert Unbounded (2016), Winter Solstice (2017) og på Cyan Galleri (2015,2016 og 2018). Hun var en del av fotoboken «Unbounded» og var en av talerne under «Flashtalks’11» på Frogner Stasjon (2018)

ENGLISH

Kine Michelle Bruniera (b.1986) is a norwegian-french photographer currently based in Oslo, Norway. She works as a freelance photographer and as the assistent of VII Photo photographer Linda Bournane Engelberth. Her work is documentary-based, but often uses inspiration and technics from other genres.

Her upbringing and family history is sometimes described by herself as a”telenovela”, there is so much complication and tragedy that it almost becomes absurd. She draws a lot of inspiration from this, her work ”Fathers” and ”Ellen” is deeply personal and examines her own insecurity, vulnerability and fears, as well as the debate of heritage versus DNA and how one generations choices affects the next. This work blends documentary, staged photography, archived images and manipulation of the photo to make the viewer feel what she felt growing up, and to make a personal experience relatable to the public.

She is now working on projects that are focused on society and its effects and influences on the lives and personalities of its members. The fight for equality, justice and freedom stands deeply in her and is a big part of the reason why she became a photographer.

Both her approaches to photography have in common that they are long-term, derives from a curiosity of the human mind and involves a lot of research, even her personal work uses the bases of journalistic research as a building stone.

Kine has participated in several group exhibitions including Unbounded (2016), Winter Solstice (2017) and at Cyan Gallery (2015, 2016 and 2018) She was also part of the Unbounded photobook (2016), and was one of the speakers in «Flashtalks’11» at Frogner Stasjon (2018)


 

Selected works